Gyömrő Rákóczi

Tantestületünk

Az egyik legnehezebb dolog a bemutatkozás, hiszen nem tudhatjuk pontosan, ki, mit szeretne megtudni rólunk.

Engedjék meg, hogy megpróbáljuk!

 

 

Béki Viktória

Intézményvezető, tanító, közoktatás vezető

A nevem Béki Viktória. 1975- ben születtem. Nővéremmel és két öcsémmel Gyömrőn nevelkedtünk. „Felsős” osztályfőnökömet nagyon szerettem, aki szerepet játszott későbbi pályaválasztásom,  továbbtanulásom jelentős pontjainál. 1993-ban érettségiztem, idegenvezetésből záróvizsgát tettem, melynek hozadékát ma is kamatoztathatom egy- egy osztály, tantestületi vagy egyéb jutalom kirándulások megszervezésekor.

  1996-ban a zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző Főiskolán kezdtem meg tanulmányaimat. Ekkor már két éve, 1994-től képesítés nélküli napközis nevelőként alkalmaztak jelenlegi iskolámban, az akkori Gyömrői 2. számú, ma Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. 2000-ben diplomáztam. Diplomamunkám mottója meghatározó a rám jellemző munkaszemléletben:

„…IDŐNKÉNT A SZÜRKÉNEK LÁTSZÓ KAVICSBÓL IS ELŐTŰNHET A DRÁGAKŐ CSILLOGÁSA.” /Czeizel Endre/

2000 szeptemberében megkaptam első osztályomat, 25 gyermeket taníthattam, jó kis közösséget alkottunk, itt kamatoztathattam mindent, amit általános iskolámban és a gimnáziumban eltöltött éveim alatt kaptam tanáraimtól, valamint azokat a tapasztalatokat, amit a már munkával töltött hat év alatt begyűjthettem.

Számos tanfolyamot végeztem el, mint Népi Játszóházi Foglalkozásvezető, illetve BTMN és SNI gyermekek fejlesztésével, valamint a matematika tantárgy tanításának játékos, szerethető módón való átadásával kapcsolatban. A rajzolás, festészet hobbiként máig  jelen van életemben.

Osztályfőnöki teendőim mellett felkérést kaptam iskolánk igazgatóhelyettesi posztjának betöltésére. 2008 és 2010 – ben megszülettek gyermekeim, így négy évet otthon töltöttem, majd 2012- től ismét a „Rákóczi”- ban dolgoztam. Osztályfőnök, majd intézményvezető helyettes lettem, ismét. 2018- ban a Kodolányi János Főiskolán, közoktatási vetető és pedagógus szakvizsga továbbképzési szakon diplomáztam. 26 évet töltöttem el eddig iskolánk falai között, sok mindent megtapasztalva át -és megélve.

Pályámat, következő szavak jellemzik igazán: „Gyermekszeretet, felelősség, emberség, tapasztalat, megtapasztalás, empátia, tisztelet, kitartás és türelem, kudarc, megoldás, siker …mindez megfűszerezve kellő humorral…”

 


 

Szilágyi Tamás

Intézményvezető-helyettes

Bemutatkozás feltöltése folyamatban…

 


 

Varga Brigitta

Tanító, osztályfőnök

Varga Brigitta vagyok, 2014. óta élek Gyömrőn családommal. Tanítói diplomámat 2010-ben szereztem Jászberényben, a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán. Pályámat az Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában kezdtem napközis nevelőként. Majd egy időre elhagyva a pályát, képzési referensként dolgoztam szintén Budapesten. Két gyermekem mellett újra elgondolkoztam azon, hogy visszatérjek a tanítói pályára, és ismét gyerekek között dolgozhassak. Ekkor találtam rá a „Rákóczira”, s nagy örömömre már én is a tantestület tagja lehetek. Számomra abban rejlik a tanítói szakma szépsége, hogy munkámmal igyekszem közvetlenül segíteni társadalmunkat: részt veszek a jövő nemzedékének képzésében, a gyerekek életre való felkészítésében. Gyermekekkel foglalkozni szerintem az egyik leghálásabb munka: örömmel veszek részt világképük formálásában, értelmük kibontakoztatásában. Igyekszem minél több tudást átadni a gyermekeknek.

 


 

Szabóné Márton Etelka

Tanító, osztályfőnök, GYIV felelős

2006-ban jelentkeztem ebbe az iskolába, ahol már akkor is nagyon jól éreztem magam az elfogadó közösség és a családias légkörnek köszönhetően. Ez azóta is megtartó erő számomra.

Az ELTE tanító szakán végeztem, magyar műveltségi területen. Osztálytanítóként és napközis nevelőként is dolgoztam, illetve évek óta gyermek- és ifjúságvédelmi felelős vagyok, amit nagyon szívesen végzek az osztályfőnöki munkám mellett.

Szeretek a gyerekek között lenni, igyekszem megtalálni velük a hangot, figyelek problémáikra. Osztálytanítóként jó és felelősségteljes feladat terelgetni őket, ébresztgetni bennük a tudást, nevelni és megtapasztalni, hogy minden gyerek egy külön egyéniség.

Az évek alatt sok képzésen vettem részt, amik segítettek munkámban. A Sakkpalota továbbképzést több kollégámmal együtt végeztük el, így az alsó tagozat minden osztályában megismerkedhetnek a gyerekek a sakk alapjaival, ennek képességfejlesztő hatása érezhető több területen is.

Célom, hogy jól érezzék magukat a gyerekek a szűkebb és tágabb közösségben is egyaránt, bátran ki tudjanak állni magukért és másokért, ne féljenek kérdezni, mesélni, és érezzék a biztonságot. Tapasztalataim szerint így szívesebben is tanulnak és bontakoztatják ki képességeiket.

 


 

Kristóf Nikolett 

 Tanító, napközis nevelő

Kristóf Nikolettnek hívnak. 1986-ban születtem Esztergomban, 27 éves koromig Nyergesújfalun éltem. Általános iskolai majd gimnáziumi tanulmányaimat is itt folytattam. Az Esztergomban történt családi kirándulások alkalmával rendszeresen nézegettem a Bazilikával szemben található tanítóképző épületét; egy alkalommal pedig kijelentettem: ’’Én ide fogok járni!”… 18 évvel később itt vehettem át a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karán tanítói diplomámat. Mint pályakezdő, egy éven át Nyergesújfalun a Kernstok Károly Általános Iskolában pedagógusasszisztensként dolgoztam, majd egy időre elhagytam a pedagógus pályát és üzletvezetőként a kereskedelemben kezdtem dolgozni.

2013 nyara óta élünk párommal Gyömrőn. És mivel már hiányzott a tanítás, a gyerekkel való közös munka, a környék iskoláit felkutatva rátaláltam a Rákóczira. Matyó Márta akkori igazgatóhelyettes vezetett körbe az iskolában. Lelkesedése, ahogyan az iskoláról beszélt, még vonzóbbá tette számomra ezt a helyet, ahol már hét éve dolgozom mint napközis nevelő. 2017-ben lehetőségem nyílt arra, hogy részt vegyek két ’’Így tedd rá Néptánc” képzésen. Azóta néptáncot is oktatok. Napközis munkaközösség vezető voltam a 2019/2020-as tanév végéig. Jelenleg első gyermekünket várom, de néhány év múlva visszatérek! 😊

 


 

Ducsainé Sztojka Erika

Tanító, osztályfőnök, alsós munkaközösség-vezető

Ducsainé Sztojka Erika vagyok. Férjemmel és három gyermekemmel Gyömrőn élek.

Óvodás korom óta tudtam, hogy egy nap pedagógus leszek, tudatosan készültem erre a pályára. A gyermekkori vágyam 2002-ben vált valóra, ekkor kaptam kézhez diplomámat a Kecskeméti Főiskolán. Azóta az ország különböző pontjain, több intézményben is taníthattam. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy önkormányzati iskolában, Budapesten pedig egy katolikus iskolában voltam évekig osztályfőnök. Mielőtt a Rákócziba kerültem, rövid ideig a gyömrői Fekete István Általános Iskolában is tanítottam. Mindenhol különböző élethelyzetekkel, kihívásokkal, lehetőségekkel szembesültem, mégis volt valami közös ezekben az iskolákban: mindenhol rengeteg szerethető, értékes gyermeket ismertem meg, akikre mai napig büszkeséggel gondolok vissza.

A Rákócziban hat éve tanítok alsó és felső tagozatosokat. Egy évig voltam napközis tanító, majd osztályfőnökként folytattam tovább a munkámat. Saját gyermekeim is ebben az intézményben tanulnak, így szülőként is részt veszek az iskola mindennapjaiban.

Négy évvel ezelőtt engem bíztak meg azzal, hogy a városban elsőként alkalmazzam a Sakkpalota-programot az alsó tagozatosok képzésében. Velük együtt tanultam ezt az újfajta oktatási módszert, ami maximálisan beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Azóta is oszlopos tagja vagyok a programnak, nagyon örülök, hogy ma már más helyi intézményben is alkalmazzák ezt a módszert.

Fontos számomra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, hogy folyamatosan motiváltak legyenek, hiszen hétköznapjaik nagy részét itt töltik el. Kiemelten figyelek a szülőkkel való együttműködésre, mert közösen tehetünk legtöbbet a gyermekekért.

 


 

Rojtosné Gál Andrea

Tanító, osztályfőnök, fejlesztő-differenciáló

Rojtosné Gál Andrea vagyok. Budapesten születtem 1978-ban. Gyermekkoromban Gyömrőn laktam, itt végeztem általános iskolai tanulmányaimat. 2001 óta élek Mendén, családommal; férjemmel és két lányunkkal. 2002-ben szereztem tanító-katolikus hitoktató diplomát magyar műveltségi területtel a zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. 2020 januárjában az egri Eszterházy Károly Egyetemen fejlesztő-differenciáló szakpedagógusként végeztem. A Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 18 éve alsó tagozatos tanítóként, 2020 márciusa óta fejlesztőpedagógusként is tevékenykedem. Vallom, hogy minden ember más, egyszeri és megismételhetetlen, és „mindenki jó valamiben”, amit ha felfedez, a sokszor zűrzavaros világban is boldog ember tud maradni.

„Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

(Weöres Sándor)

 


 

Farkas-Bicskei Fanni

gyakornok, napközis nevelő, tanító

Bemutatkozás feltöltése folyamatban…

 


 

Szendrei Zsoltné

tanító, napközis nevelő

Bemutatkozás feltöltése folyamatban…

 


 

Szegő-Tóth Nóra

Angoltanár

Bemutatkozás feltöltése folyamatban…

 


 

Montovay Zsuzsanna

Testnevelő, osztályfőnök, DÖK elnök

Montovay Zsuzsanna vagyok, testnevelő tanár.

1987-ben kezdtem pedagógusi pályámat Pécelen, a Szemere Pál Általános Iskolában. Itt 27 évet dolgoztam.

Pedagógus pálya iránti érdeklődésem már óvódás koromban kezdődött, Gödöllőn az Óvónőképzőben végeztem. Négy évet töltöttem itt, nagy szakmai tudással rendelkező pedagógusok keze alatt. Nagyon szerettem a közösségformáló kollégista éveket, ami után jelentkeztem Zsámbékra a Tanítóképző Főiskolára, ahol elcsábított a 7-11 éves korosztály. 1987-ben Pécelen kaptam testnevelői állást, képesítés nélkül felső tagozaton, és ezzel együtt egy 7-es osztályt. Ez a kamasz csapat magával ragadott J, így elvégeztem Egerben a testnevelés szakot. Nem állt tőlem távol a sport: hosszútávfutás, Balaton úszás, rally, tájfutás…, ezen kívül mindent kipróbáltam, amit az élet adott: sziklamászás, búvárkodás, aerobic, sárkánykenu….

Pécelről 2003-ban költöztem Gyömrőre két gyermekemmel, 2013 óta itt is dolgozom, mint testnevelő.

Egy dolog biztosan állandó az életemben: a gyerekek, a tanítványok.

Ez életem értelme, mást nem tudnék elképzelni magamnak.

Azt is biztosan állítom, hogy ebben az iskolában együttműködve, lelkesen, összefogva, nagy szakmai tudással, a tantestülettel neveljük, tanítjuk a gyerekeket. Remélem, ezt az energiát mindenki értékeli, mert benne van szívünk, lelkünk!

 


 

Kiss-Bajdik Judit Eszter

Természettudomány, földrajz és biológia tanár, Öko -munkacsoport vezetője

Kiss-Bajdik Judit vagyok, Tápióbicske a szülőfalum. 2006-ban diplomáztam az ELTE Természettudományi karán, biológia-környezettan tanári szakon. Gyömrőn 2008 óta élek férjemmel. Kezdetben kissé elkanyarodva a tanári pályától továbbképző, felnőttképző cégeknél dolgoztam, majd három gyermekem megszületése után uniós pályázatokkal foglalkoztam. A 2019/2020-as tanévet már a Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kezdtem, ahol biológia és természetismeret tantárgyakat oktatok a felső tagozaton. Az élethosszig tartó tanulás híve vagyok, folyamatosan fejlesztem magam, mind a természettudományok, mind a pedagógia területén is. Egyrészt ezt a fajta rugalmasságot, az újra mindig nyitott szemléletet szeretném a diákoknak átadni. Mióta az eszemet tudom a természet és az ember kapcsolata, harmonikus „együttműködése” foglalkoztat, másrészt pedig ezt a hozzáállást igyekszem képviselni, hitelesen megélni és ezáltal példaértékűvé tenni saját gyermekeim és diákjaim számára is.

Pedagógiai hitvallásom Konfuciusz sokat idézett szavaival élve így foglalható össze: „Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és megértem.” Lehetőségeimhez mérten az ismeretek átadását igyekszem minél élményszerűbbé tenni, mert tanulásunk akkor hatásos, maradandó, valódi tudás, ha átéljük, kipróbáljuk, valamilyen személyes élményünk kötődik hozzá. Hiszem, hogy nagyszüleink, dédszüleink a környezethez, természethez való még igazi kapcsolata példamutató lehet számunkra. Oly sokat tanultam nagymamámtól saját életpéldáján keresztül, mai fogalmakkal élve fenntartható gazdaságról, bio kertészetről, állat- és növényismeretről. Hiszem, hogy a valódi tudás, tapasztalaton, élményen alapul.

Napjainkban égető fontosságú, hogy gyermekeink tisztában legyenek azzal, hogy felelősek vagyunk környezetünkért, hogy jól létünket miként befolyásolja életmódunk. Iskolánk ökoiskola, a környezettudatosabb életvitel kialakítása célkitűzéseink közé tartozik. Nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén. Ebben a munkában, mint az ökológia-szakkör vezetője veszek részt.

„Van reményem a jövőben: a fiatalok, akik megértik a problémákat, és van kellő erejük a világ megváltoztatásához.” Jane Goodall

 


 

Tronkos Orsolya

Matematika szakos tanár, könyvtáros-tankönyvfelelős, osztályfőnök

Nyíregyházi Főiskolán végeztem matematika – könyvtár szakon. 2013-ba csatlakoztam a Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapatához.

Mottóm: „A igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell.”

A matematika tanításában mindig azt helyezem előtérbe, hogy amit megtanítok, a diákok a mindennapi életben hasznosítani tudják, gyakorlatiasságra nevelem őket. Osztályfőnökként a gyerekek mindennapi életében részt veszek, irányt mutatok.

 


 

Pongor Zoltán Csaba

Matematika-informatika szakos tanár

1996-ban végeztem a Nagyváradi Egyetem Természettudományi Karának matematika-informatika szakán. Tanári pályámat Nógrádszakálban kezdtem 2003-ban. 2005-től Káván élek pedagógus feleségemmel és két felnőtt gyermekemmel.

A legfontosabb célom a matematikai nevelés, az új ismeretek átadása, a tanult fogalmak elmélyítése, a nyolcadikosok sikeres felkészítése a felvételire, ill. a középiskolára, valamint a felzárkóztatás és a tehetséggondozás.

Célom az is, hogy felkeltsem a figyelmét olyan tanulóknak is a tantárgy iránt, akiket eddig nem érdekelt a matematika, valamint a jó kapcsolat és kölcsönös bizalom kialakítása a gyerekekkel.

 


Szomorkay-Lupszki Judit (GYED)


 

Bőhm Józsefné Rita

magyartanár

Bőhm Józsefné vagyok. 38 éve dolgozom tanárként. 32 évig középiskolában tanítottam magyar nyelvet és irodalmat. Az utóbbi hat évemet általános iskolában töltöm.

A gyerekek nevelését kiemelt feladatnak tekintem. Fontos számomra, hogy megmutassam nekik, hogy a jövőjük az ő kezükben van. A tudás a siker kulcsa, amit majd a diákok tudnak hasznosítani. A végzősök figyelmét próbálom felhívni arra, hogy a középiskolában más módszerekre lesz szükségük a tanulás során. Az alsóbb évfolyamoknál a szövegértés fontosságát hangsúlyozom. Sajnos a gyerekek nehezen birkóznak meg a tankönyvben található szövegekkel. Szeretném őket arra megtanítani, hogyan lehet a tankönyvvel dolgozni, hogyan találják meg bekezdésenként a legfontosabb információkat.

Remélem, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola olyan tanára lehetek, aki megtalálja a közös hangot mindenkivel. A tanulóknak a következő idézetekkel szeretnék üzenni.

„Nincs miért félned,hogy kárba vész a fáradságod. Magadnak tanultál. ”

( Seneca )

„Aki úgy gondolja, hogy a tanulás drága, próbálja ki, milyen a tudatlanság.”

( B. Franklin)

 


 

Hajzer Zoltánné

Rajztanár

Bemutatkozás feltöltése folyamatban…

 


 

 

Logók
🡅 Vissza az oldal tetejére 🡅

Copyright © Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
error: Content is protected !!