Gyömrő Rákóczi

Hit-és erkölcstan – egyházak tájékoztatója 2024-ben

Evangélikus hit- és erkölcstan

Római Katolikus hittan tájékoztatója

Kedves Szülők!

Tisztelettel köszöntöm Önöket a Gyömrői Római Katolikus Egyházközség nevében.

Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam a katolikus hittanfoglalkozások tartalmát:

  • megerősíti az otthon kapott értékeket
  • baráti közösség élményével gazdagítja a gyerekeket
  • megismerteti őket Jézus Krisztus szerető személyével, a Biblia és az Egyház tanításával
  • játékos formában segíti, hogy életkoruknak megfelelően növekedjenek örömben és szeretetben.

Munkatankönyveink ehhez kapcsolódnak. („Isten szeret engem”; „Gyere velem Jézushoz!”; „Isten útján járok”; Barátságban Jézussal”; „Lépés(t)rend”;”Idő(t)rend”;”Érték(t)rend; „Élet(t)rend)

  • Ezen túl még lehetőség van bekapcsolódni a plébániai programokba: kirándulások; ifjúsági találkozók; közös készület az ünnepekre; nyári táborok.
  • Számunkra különösen fontos részét képezik az óráinknak a beszélgetések és a közösségi játékok.
  • A hittanfoglalkozások nem csak a megkeresztelkedetteknek szólnak!
  • Jelentkezni a szülői nyilatkozat kitöltésével lehet az iskolákban!
  • Amennyiben többet szeretnének tudni foglalkozásainkról, az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek: Balthes Erzsébet 20/459-6467; erzsy68@gmail.com
  • Általános és részletes információkat találhatnak még a Váci Egyházmegye honlapján: vaciegyhazmegye.hu

Őszintén hisszük, hogy mint emberek, a boldogságra vagyunk meghívva és ehhez a fizikai jóléten, a tudományok és művészetek ismeretén túl az is hozzátartozik, hogy megtaláljuk helyünket a világban és Istennel minél igazabb és szorosabb kapcsolatba kerüljünk. Ennek egyik eszköze az iskolai hitoktatás.

Gyömrő, 2022. március 4.

Balthes Erzsébet

Plakát megtekintése


Evangélikus hit-és erkölcstan

 Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az általános iskolai tanulók órarendjében, heti egy órában, tantárgyként szerepel az erkölcstan vagy kötelezően választható hit- és erkölcstan óra.  E két tantárgy közül a szülők választhatják ki azt, hogy melyikre szeretnék gyermeküket beíratni. A soron következő 2023/24-es tanévben a Maglódi Evangélikus Egyházközség Maglódon, valamint igény szerint Ecseren és Gyömrőn is, megszervezi az evangélikus hitoktatást.

 

Az alábbiakban a szülők döntéséhez szeretnénk segítséget nyújtani:

Mit tanulunk az evangélikus hit- és erkölcstan órákon?
Az evangélikus hittanórán foglalkozunk mindazokkal a témákkal és kérdésfelvetésekkel, amelyeket az erkölcstanóra tárgyal. Mindezeket a kérdéseket azonban a Biblia tanítása és egyházunk évszázados hagyományai alapján tárgyaljuk. Tanítási módszerünk: gyermekközpontú, játékos, életrevaló és Biblikus.

Milyen tankönyvekből tanulnak majd az elsősök?                                      

Az első évfolyam hittankönyve: Kincsesláda. A hittankönyveket minden évfolyamon ingyenesen biztosítjuk a gyerekek számára. Az evangélikus hittankönyvek megtekinthetők a https://www.lutherkiado.hu/konyvek-side/hittankonyv  oldalon.

Ki tartja az evangélikus hit- és erkölcstan órákat?      

Az egyházközség lelkésze és Milyánné Blatniczky Mária, Nagyné Burian Mária, Szeberényi Lászlóné Marika hitoktatók.

Ki járhat evangélikus hit- és erkölcstan órára?

Elsősorban az evangélikusokat hívjuk, de bárki járhat evangélikus hit- és erkölcstanórára, akkor is, ha nincs megkeresztelve, vagy nem tartozik evangélikus egyházunkhoz.

Hogyan választhatom gyermekemnek a hit- és erkölcstan órát?

A leendő elsős gyermekek szüleinek a beiratkozás során kell nyilatkozniuk arról, hogy az evangélikus hit- és erkölcstanórát választják gyermeküknek. A többi évfolyamon május 20-ig nyilatkozhatnak a szülők arról, hogy az evangélikus hit- és erkölcstanórát választják gyermeküknek.

Hol lehet további információkat kapni az evangélikus hit- és erkölcstan óráról?

Általános információkat lehet kapni a hitoktatas.evangelikus.hu oldalon.

A maglódi, gyömrői és ecseri evangélikus hit- és erkölcstan órákról konkrétabb információkat Németh Mihály evangélikus lelkésztől kaphatnak.

Elérhetőség:

E-mail: mihaly.nemeth@lutheran.hu;

Postacím: 2234 Maglód, Sugár út 79.; Telefon: 29/325-555; Mobil: 20/770-30-26

Tisztelettel kérem és szeretettel biztatom a kedves Szülőket arra, hogy írassák be gyermeküket evangélikus hit- és erkölcstanórára a 2023/24-es tanévben!

 

Erős vár a mi Istenünk!      

Tisztelettel:

Németh Mihály evangélikus lelkész                                                          

Maglód, 2023-03-02.                                               


Református hit-és erkölcstan

[ Videó megtekintése a YouTube-on ]


Hit Gyülekezete

[ Kép megnyitása új oldalon ]

[ Kép megnyitása új oldalon ]

Logók
🡅 Vissza az oldal tetejére 🡅

Copyright © Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
error: Content is protected !!